Now Reading
Umkhonto ugwaze ekhaya
Dark Light

Umkhonto ugwaze ekhaya

Bukhulu ubufakazi obuveza ukuthi impi ese-Ukraine ethinta iRussia namazwe asentshonalanga inomthelela omubi kwipolitiki yesimomazwe kanye nepolitiki yezomnotho emhlabeni jikele.

Kuleli sonto lempi iveze ubungozi bokwanda kwezikhali ngesikhathi kuba  nesigameko sokujikijela komcibilisholo okhafula umlilo e-Poland okuyizwe elingaphansi kwe Nato engeyona ingxenye yempi ebhekene mahlanze.  Lesi sigameko sihambe nabantu ababili. Kuqale kwasolwa ukuthi lokhu bekuwukuhlasela  kweRussia nokuphethe sekuthiwa cha empeleni umcibilisholo i-S-300 air defences  uvele e-Ukraine, okuyikuthi umkhonto ugwaze ekhaya.

Lokhu kwenze yavuka injolozela mayelana nokuphakwa kwezikhali ngamazwe asentshonalanga e-Ukraine. Amanye amazwe asenokuzibuza nokwesaba ukuthi ngeke yini i-Ukraine ihlome ize ibe yingozi kumazwe ayihlomisayo.

Scroll To Top