Now Reading
UMkhize uveze obala okuqukethwe kumkhankaso wakhe njengoba ishoshela eyokukhetha ubuholi
Dark Light

UMkhize uveze obala okuqukethwe kumkhankaso wakhe njengoba ishoshela eyokukhetha ubuholi

Ogaqele isikhundla sokubangumengameli we-African National Congress (ANC) uDkt uZweli Mkhize (osesithombeni)  ephawula kulelisonto uthe umkhankaso wakhe wokuhola iqembu elibusayo ugxile ezinsikeni ezine. UMkhize wesula esikhundleni sokuba nguNgqongqoshe wezeMpilo kulandela izinsolo zenkohlakalo ecaleni lezigidi ezili-R150  weDigital Vibes.

UMkhize ubeke  izizathu zokuthi kungani ewulungele lo msebenzi. “Zine izindawo umuntu afuna ukugxila kuzona. Eyokuqala imayelana nokwakhiwa kabusha kwe-ANC, ukuqinisa i-ANC njengeqembu. Okwesibili wukuthuthukisa uhulumeni nokuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukusebenzisa izinqubomgomo futhi kukhona nokulethwa kwezidingo emiphakathini.

Okwesithathu ukubhekana nezindaba zomnotho; amazinga obumpofu kanye nokuntuleka kwemisebenzi anyuke kakhulu futhi okokugcina udaba lwegeo-politics okufanele sigxile kulo. Ngakho-ke, uma sibheka lezo zindawo ezithile, kubalulekile ukuthi sithi, sinemigomo emihle ye-ANC, sifuna ukuzama ukuthola ubuholi okumele bugxile ekusetshenzisweni, sibheke ukuthi yini engenziwa, siqinisekise ukuthi iyenziwa futhi iyasebenza.”

See Also

NgoMandulo, i-ANC KwaZulu-Natal yakuveza ukuthi igama likaMkhize izoliphakamisa  engqungqutheleni yeqembu ngoZibandlela ukuba athathe isiikhundla sobumengameli weqembu kuthi isekela lakhe kube nguMnu uPaul Mashatile.

Scroll To Top