Now Reading
Umehlokaboni ngalabo ababulale isivakashi eKruger
Dark Light

Umehlokaboni ngalabo ababulale isivakashi eKruger

UNgqongqoshe wezokuVakasha uMhlonishwa uLindiwe Sisulu uthe uzoxoxisana nabaphethe iminyango yezokuphepha, ukuze kudingidwe ngezinhlelo zokuqinisa ezokuphepha kwezokuvakasha kuleli.

Usho lokhu emva kokuthi kwenzeke isigameko kokubulawa kwesivakashi saseGermany ekuqaleni kwesonto emgwaqeni ongenela esiqiwini iKruger National Park ngaseWhite River, eMpumalanga.

“Ngiyakugxeka kakhulu lokhu kubulala nokubamba inkunzi, ngiyafisa ukuthi laba abenze lesi senzo esibi kangaka bajeziswe kanzima. Okubuhlungu ukuthi kwenzeka lokhu nje, ezokuvakasha zidlala indima enkulu ekutheni kuthuthuke umnotho wethu. Azigcini lapho ziphinde zivule amathuba amaningi omsebenzi entsheni yakithi,” kusho uMphathiswa.

Uhlangane namalungu omndeni ngoLwesithathu ekuseni, ngaphambi kokulibangisa eGermany, ezozwakalisa ukudabuka.

“Ngithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini nakubangani besivakashi esibulawe kulesi sigameko. Ngicela nezinhlaka zomthetho ukuthi zingashiyi lutho ekugwetshweni abenzi bobugebengu, lento asihambiselani nhlobo nayo.

UMnyango wezokuVakasha uthe lezi zivakashi zafika kuleli zingama-20 kuMandulo. Zaqale zafikela eKapa, zadlulela eDrakensberg, iseThekwini, njengoba bese ziseMpumalanga.

See Also

Yize kwenzeke lokhu kodwa lezi zivakashi zithe ziyayithanda iNingizimu Afrika ngoba yinhle.

“Imboni yezokuvakasha isihlangene nomndeni ukunikeza isiqiniseko sokuthi zonke izinyathelo ziyathathwa ukuze isigameko esifuze lesi singaphinde senzeke. IKruger Lowveld Chamber of Business and Tourism nayo isikhiphe umehlokaboni ka-R50 000 kunoma ngubani ongase aqhamuke nemininingwane engaholela ekuboshweni kwabenzi bobubi,” kuphetha uMhlonishwa.

Scroll To Top