Now Reading
Izaba zokunciphisa izingozi ezidlula nenqwaba
Dark Light

Izaba zokunciphisa izingozi ezidlula nenqwaba

IPhalamende liphasise uMthethosivivinywa Kazwelonke Wokuchitshiyelwa Kwezemigwaqo. Lolu hlaka lomthetho kuhloswe ngalo ukunciphisa isibalo sezingozi zomgwaqo ezweni. Phakathi kwezinye izinyathelo izohlinzeka ngokumiswa kanye nokuhoxiswa kokubhaliswa komhloli wamalayisense okushayela noma umhloli wezimoto, olahlwe amacala abucayi.

Izophinde ihlinzeke ngokubhaliswa kanye nokudidiyela izikhungo zokuqeqesha kanye nokuhlinzeka ukubhaliswa kwabakhiqizi, abakhi, abangenisa kwamanye amazwe kanye nabakhiqizi bamanumber plate.

UNgqongqoshe wezokuThutha uFikile Mbalula (osesithombeni) ukhulume ngezinhlekelele  emigwaqeni efana ne-albatross. Uthi uhulumeni uzoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi labo abaphula umthetho bayashushiswa.  “Umthethosivivinywa usihlinzeka ngezinye izinsiza zokubhekana nenselelo engapheli yenkohlakalo esaqhubeka nokudicilela phansi uhlelo lokukhishwa kwamalayisensi ezimoto nabashayeli. Imizamo yethu yokususa lesi siphuzo esipholile izokhula ngamandla. Ngeke singabaze ukuphonsa le ncwadi kulabo bomthetho abaqhubeka nokuvumela ukuziphatha okungekho emthethweni emigwaqeni yethu. Sizimisele ngokufanayo ukuvalela abashayeli abagwazela amaphoyisa,” kuchaza uMbalula.

Amaqembu ezepolitiki abevumelana ngazwi linye ukweseka lo mthethosivivinywa. UNksz uLisa Mangcu we-ANC uthe ziningi kakhulu izingozi nokufa kwabantu emigwaqeni. UMnu uThamsanqa Mabena weDA, ngesikhathi eseka lo mthethosivivinywa, uyigxekile imizamo kaNgqongqoshe uMbalula yaphambilini yokuthi umshayeli angabi ngisho naneconsi lotshwala egazini uma esemgwaqeni.

See Also

Uthi lokhu kuzobeka icala izakhamizi ezithobela umthetho. “Noma yimuphi umnyakazo osuka kuleli zinga elibekiwe uzovele wephule amalungelo omthethosisekelo enkolo njengoba kuzohlanganisa abazalwane abahlanganyela ezinkolweni ezifana neSidlo esiNgcwele, ukusebenzisa imithi, ukugeza umlomo okunotshwala kanjalo nesimiso sokugaya ukudla kwemvelo. Abukho ubufakazi obanele obusekela impikiswano yokuthi isibalo esiphezulu sezinsiza zemigwaqo kungenxa yabashayeli okuthe uma behlolwa kwatholakala ukuthi bano-0.05% nangaphansi egazini,” kusho uMabena.

Scroll To Top