Now Reading
UMbalula uthi iSABC ibe ngumswenya kubavoti be-ANC
Dark Light

UMbalula uthi iSABC ibe ngumswenya kubavoti be-ANC

ISouth African Broadcasting Corporation (SABC) izichithile izinsolo zeNhloko yokhetho ku-African National Congress (ANC) uFikile Mbabula zokuthi yilo msakazeli womphakathi ngokhetho loHulumeni Bendawo indlela elasingatha ngayo ukusakazwa kwezinto zikaKhongolose yikhona okuyimbangela yokwehla kwesibalo sabavoti kanye nokungenzi kahle kwe-ANC komasipala abaningi nakumaMetro.

UMbalula waphinde wagxeka iSABC Group Executive of News and Current Affairs, uPhathiswa Magopeni. Ekhuluma nabezindaba eLuthuli House eGoli ngoLwesine oludlule uMbalula wathi, “u-SABC ubuyinkinga enkulu. Nina ngesikhathi sokhetho loHulumeni Bendawo, nenza uhlelo olubizwa ngeGauge. Lolo hlelo belusho ukuthi ubeka i-ANC engcindezini. Benikubo bonke labo masipala abaningi bekhombisa ubuthakathaka bethu. Umsebenzi wami ngiwenze ngokusemandleni ami ngibhekene neSABC engenazwelo. Akungabazeki ukuthi ungeze isimo esibi futhi usize umkhankaso wokuthi abantu bangaphumi ngobuningi babo ukuzovota.”

Abukho ubufakazi obubhaliwe
ISABC isiphendula ithe i-ANC ayikalethi ubufakazi obubhaliwe obufakazela lezi zinsolo. “Abaphathi beSABC bakholelwa ukuthi iSABC News ikhulume ngalolu khetho ngokuhambisana nenqubomgomo yokuhlela kanye nemithetho yokhetho ye-ICASA. Ngakho-ke abaphathi beSABC bayazichitha izinsolo zikaNgqongqoshe uMbalula. Umsakazeli womphakathi ukholelwa ukuthi lokhu kubukela phansi kwezindaba zeSABC akwamukelekile futhi alihloniphi iqhaza le-SABC njengomsakazeli womphakathi ozimele owenza umsebenzi wayo ngokomthethosisekelo,” kusho isitatimende somsakazo. ISABC iphinde yagcizelela ukuthi uma kwenzeka noma yiliphi iqembu lezepolitiki linesikhalo mayelana nanoma yikuphi okukhulunywa yi-SABC bayakhuthazwa ukuthi balandele imigudu ekhona yokulawula.

Indaba yenkohlakalo
I-ANC yaqhubeka yathi ziningi izinto eziholele ekwehleni kwayo okhethweni olwenzeka lu-1 kuLwezi loHulumeni Bendawo, okuhlanganisa nendaba yenkohlakalo. Iqembu elibusayo lilahlekelwe womathathu amaMetro eGauteng ehlulwe yiDA esekwa yi-ActionSA, EFF namanye.
I-ANC iphumelele ukusungula imifelandawonye ebusayo namaqembu amancane kuMasipala weTheku neNelson Mandela Bay Metro. UMbalula uthi esinye sezizathu ezidala ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bangasawethembi noma bengaweseki uKhongolose ingoba abanaso isiqiniseko esiphelele sokuthi wona siqu uyalwa nenkohlakalo edlangile ezweni.

UMbalula usamile enkulumweni yakhe INhloko yokhetho ku-African National Congress, uFikile Mbalula, kuvele ukuthi umile kulokho akushilo mayelana neSABC ebambe iqhaza ekutheni kube nesibalo esincane sabavoti okhethweni lwale nyanga. Ukusho lokhu ephendula ukugxekwa yiSouth African National Editors Forum (Sanef) ebikubiza ngokuhlaselwa kwesiteshi somphakathi ngenxa yokusabalala kwayo ngokhetho.

See Also

UMbalula usole iSABC ngokungakhombisi uhlangothi oluhle lweqembu kodwa igxile kuphela ezindabeni ezingezinhle zokulethwa kwezidingo komasipala i-ANC ephethwe yiyo. UMbalula uthi ubemane eveza umbono weqembu mayelana nokusakazwa kwesiteshi somphakathi ngokhetho.

“Ngithe lezo zindaba ngiziveze ngesikhathi ngisemkhankasweni noPhathiswa wabe esephikisana nami washo lokhu akushilo namuhla encwadini ngiphendula uNtebo Mokobo ngesikhathi ebuza lowo mbuzo egameni leSABC. Manje ukuthi iSANEF iphakamise ukuthi ngihlasele umhleli weSABC ayinangqondo futhi okungcono isibhamu esidutshulwe ngendlela engafanele, futhi ngicabanga ukuthi inkulumo-mpikiswano iyinkulumo-mpikiswano, akumele bavumelane nalokho engikushilo futhi. owokuthi wonke umuntu ahlulele futhi angisho ukuthi i-ANC ilahlekelwe ngokuphelele ngenxa yeSABC, ngithi iSABC ibambe iqhaza.”

Scroll To Top