Now Reading
Indlu yamandla ihambele kuleli, eKenya kwahambela ifu elimnyama
Dark Light

Indlu yamandla ihambele kuleli, eKenya kwahambela ifu elimnyama

E-United States of America, kwenzeke obekulindelekile ngesikhathi iNdlu Yesibili ngoLwesithathu ithola uMengameli uTrump engenacala. Lokhu bekulindelekile ngoba okucacile wukuthi amalungu eSishayamthetho abevota ngokwepolitiki yamaqembu. UTrump ubebekwe amacala amabili, elokuqala okungelokusebenzisa amandla budedengu uphunyuke kulo ngamavoti angama-52 kwangama-48 abethi unecala. Kwathi kwelesibili lokuphazamisa iCongress waphumelela ngamavoti angama-53 kwangama-47. Yize omunye oseqenjini likaTrump amaRepublican evote ngaphesheya izibalo azihlangananga zokuba atholwe enecala. UMnu uMitt Romney nowake wangenela esokuba ngumengameli ngonyaka wezi-2012, ungene emabhukwini omlando njengomuntu wokuqala ukuvotela ukuthi oweqembu lakhe akehleesikhundleni sokuba ngumenagmeli.

Echaza ukuthi kungani enze lokho uRomney uthe: “Akwenzile uTrump bekungaqondile. Bekungesikhona ukuthi uhlasele amalungelo ethu okuvota, noma ezokuphepha kwezwe noma kwezimiso zethu ezinqala,” kusho uMnu uRomney echaza ngevoti lakhe. “Ukunukubeza ukhetho ngoba ufuna ukulokhu usesikhundleni kuwukusebenzisa amandla ngokungeyikho nokwephula isifungo sokuba seHhovisi engingakaze ngikucabange.” Nabanye eqenjini lakhe bavumile ukuthi wonile uTrump kepha bathi isigwebo sokuthi akehle asilingani necala, sikhulu kakhulu. ENingizimu Afrika, Njengoba izinto ziguquka nje e-Europe elinye lamazwe ayizikhondlakhodla okuyiGermany liyaqomisa eNingizimu Afrika. Kuleli sonto kutheleke ‘indlu yamandla’ uqobo uShansela waseGermany uDkt u-Angela uMerkel nohlangane noMengameli wakuleli uRamaphosa ezindlini zoMbuso eTshwane. Ukutheleka kukaDkt uMerkel kumqoka ngoba kusho ukuthi elinye lamazwe amqoka ngaphansi kwe- European Union (EU) liyabethemba ubuholi nomnotho waseNingizimuAfrika. Kulo mhlangano kuvele ukuthi kuzoba nomhlangano olikhethelo nobizwa ngeSA-Germany Business Round Table nozonganyelwa nguDkt uMerkel noMnu uRamaphosa. IGermany ingeyesibili ngobukhulu emazweni ahweba neNingizimu Afrika. AmaJalimane abeze nethimba elinamandla losomabhizinisi nokukhomba ukuthi leli lizwe liyazi elizokufuna kulobu budlelwane neNingizimu Afrika.

ELesotho, Selizothethwa kungekudala icala elibucayi nelithinta uNkosikazi kaNdunakulu waseLesotho uNkk uMaesaiah Thabane. Usolwa ngokuba yingxenye yetulo lokubulawa kukamnewabo uNkk uLipolelo Thabane nowabulawa mhla zili-14, kuNhlangulana ngowezi-2017 eMaseru.
EKenya, Kwamukelwe ngezindlela ezahlukene ukwedlula emhlabeni kwalowo owayenguMengameli waseKenya, uMnu Daniel arap Moi, Waba nguMengameli wezwe kusuka ngowe-1978 kuya kowezi-2002. Ubeneminyaka engama-95. Uthathe kulowo owayenguMengameli wokuqala uMnu uJomo Kenyatta. Ngokwesimemezelo sikaMengameli okhona uMnu u-Uhuru Kenyatta kuzoba nokuzila kanti insizwa endala izolondolozwa kulandelwa inqubo yoMbuso.

Scroll To Top