Now Reading
Bazomvusa ame ngezinyawo uKente ePlayhouse
Dark Light

Bazomvusa ame ngezinyawo uKente ePlayhouse

ISIKHUNGO sezobuciko iThe Playhouse Company sizovusa qingqo  ubaba weshashalazi laboHlanga, uGibson “Bra Gib” Kente  ngokuthi simhloniphe ngomdlalo othakwe ngedili lomculo, iHow Long. Lona ngumdlalo owabangela uKente amazinyo abushelelezi kuHulumeni wobandlululo.

Ukuboniswa kwawo kuzoqala mhla zinhlanu kuya zingama-27 kuNhlaba, ePlayhouse Opera khona eThe Playhouse Company, eThekwini.

IHow Long yagcina ukubonakala eshashalazini ngowe-1973 ngaphambi kokuthi ivalwe.

Kafushane nje, ikhuluma ngesalukazi esasinganakiwe, esasaziwa ngoKhulu, esabulawa ngamaphoyisa ngaphansi kukaHulumeni wobandlululo.

“Njengoba sibheke kuNhlaba okuyinyanga yama-Afrika, siyiThe Playhouse Company sizizwa sihloniphekile ngokuhlonipha ubaba weshashalazi laboHlanga ngale ndlela yezinga eliphezulu,” kubeka uLinda Bukhosini oyiSikhulu Esiphezulu kulesi sikhungo.

Okwenza kuhlabahlose ukubuyiswa kwalo mdlalo wukubophela kwawo umakadebona womqondisi wemidlalo eyahlukahlukene uDuma Ndlovu ongumsunguli wochungechunge lomdlali wethelevishini uMuvhango nosesebenze kwenjenge-Imbewu, Uzalo, iThe Seed ukusho embalwa.

Kweyeshashalazi usebenze kuBergville Stories, iThe Game, iLion King nakweminye eminingi.

UNdlovu obuye abe ngumqondisi nomsunguli weWord of Mouth Pictures uveze ukuthi wacelwa yileli qhawe ngaphambi kokuthi lidlule emhlabeni ngowezi-2002 ukuthi aqophe futhi aqhubekezele phambili imisebenzi yalo.

Uthe yilesi sizathu esadala ukuthi azibophezele ekuthuthukiseni iGibson Kente Foundation.

“Ngesikhathi ontanga bakaKente abanjengo-Athol Furgard ongumbhali wencwadi iThe Road to Mecca beqoma ukusabalalisa imisebenzi yabo emhlabeni, yena wathatha isinqumo sokuyisabalalisa emalokishini aboHlanga, lapho ababezibonela bukhoma ilingiswa emahholo omphakathi. Yilapho athola khona ukuhlonishwa nodumo waze wethiwa igama elithi ungubaba weshashalazi laboHlanga. Njengomuntu oqaphe iGibson Kente Foundation kuyijoka lami ukugcina amagugu kababa uKente ephephile futhi kuyangijabulisa ukuthi yimi ongumqondisi womdlalo iHow Long,” kubeka uNdlovu.

Eminye imidlalo uKente azakhele udumo ngayo iManana the Jazz Prophet yangowe-1963, iSikhalo (1966), iLife (1968), iToo Late, i-Our Belief  (1974), iCan You Take It (1977), iDuma (It Thunders) iMama and The Load (1980) neThe Call yangowezi-2003.

Kubikwa ukuthi isiyonke imidlalo yakhe ingama-32.

Eminye okuvela ukuthi yavalwa uHulumeni wobandlululo waphinde waboshelwa yona i-I Believe nothi Too Late.

UKente uphinde anconywe kakhulu ngokugqugquzela aboHlanga ukuthi bagcine amasiko abo, bazibandakanye nezinhlelo zomnotho nokubafundisa ukuqonda ipolitiki yakuleli.

Kwabasizile ekhulisa amathalente abo kubalwa uSello Maake KaNcube, uDarlington Michaels, uMirriam Makeba uNomusa Nene, uMbongeni Ngema noBrenda Fassie. UCaiphus Semenya noLetta Mbulu udlale nabo kothi Manana.

Ukwenza isiqiniseko sokuthi umdlalo iHow Long udla ubhedu, uNdlovu usebenzisane nezingqungqulu ezinjengoSomizi Mhlongo ongumdidiyeli wezobuciko nosesebenze endimeni yobuciko iminyaka engaphezu kwengama-30.Ubungcweti bakhe ekulingiseni yiko okumfake emidlalweni yodumo enjengeSarafina, iCry, iThe Beloved neminye eminingi yethelevishini.

Usebe ngumdidiyeli yokwenzeka esiteji emicimbini emikhulu okuyiSouth African Film and Television Awards (SAFTA) nakuSouth African Music Awards (SAMA). Usebenze iminyaka eli-10 esebenza emcimbini wokukhetha unobuhle waseNingizimu Afrika. Uphinde abe yijaji kuma-South Afrcan Idols okuyinhlolokhono yomculo.

Njengoba lo mdlalo uvutshelwe nangonqambothi lomculo, kulandwe igagu uPhelelani Mnomiya osehlabane ngenqwaba yezindondo emculweni wamakhwaya.

UBukhosini uveze ukuthi, bacelwe nguNdlovu ukuthi kulo mdlalo kufakwe nesithako seqembu elishaya izinsimbi kanye nelakhiwe ngabali-13 le orchestra ukuze kubonakale abezinhlanga ezahlukene.       

Nakubalingisi kuboshelwe ulozolo, phezulu kukhona uThembi Mtshali owazakhela udumo emdlalweni wethelevishini iSgudi Snaysi nokumanje udlala kothi Broken Vows. Ithalente lakhe lenze wahlonishwa ngeNaledi Award ngonyaka odlule.

See Also

Kuboshelwe noKhaya Dladla abaningi abamazi elingisa ku-Uzalo oluboniswa kuSABC 1. Bazomangala abaningi uma bethola ukuthi unamava eminyaka engama-20 esemculweni. Usebenze nezinkakha uMbongeni Ngema, u-Edmund Mhlongo, nomufi uThemi Venturas. Ulingise ku-Oliver The Musical, iJabulani South Africa, iMaster Harold and the Boys ukusho embalwa.

Ngowezi-2015 unqobe indondo yeBest Supporting Actor emcimbini iSimon Sabelo TV and Film Awards.

Ibingasala kanjani intokazi yaseShowe, uPhindile Gwala eyaziwa ngoNonny kuMuvhango. Kwezeshashalazi akamusha njengoba eke wabonaala kuMoney Maker kanti ubelingisa indawo kaLindi engqayini iLooking for Love.

Kubhekwe ukuthi akhiphe amangwevu kuHow Long uMondli Makhoba obizwa ngoCaptain kuGenerations-The Legacy noke walingisa ku-Uzalo. Kumanje uqopha emdlalweni Isithembiso oboniswa kuChannel 161 kuDSTV. Udlala nendawo kaBalla Koro kuRoots. Emidlalweni yeshashalazi kuleli uke walingisa kothi Mambazo.

Engqayini yase-Australia ulingise kwethi Paper Planes nakwethi Casualty. Eshashalazini lakuleliya lizwe udlale kwethi Skip Miller’s Hit Song, iMoving to a Shared Beat nakwethi Conflict Under the Australian Flag.

Kuboshelwe nentokazi uNqobile Ndlovu olingisa indawo kaNobuhle Zungu emdlalweni Ingozi ovezwa kwaSABC nosungulwe nguNdlovu. Uke wadlala nakuMuvhango naku-Uzalo. Eshashalazini ulingise kuThe Game.

Abalingisi abasakhula abazobonalaka kuHow Long ngoVusi Majola, uMduduzi Ntombela, uNokubanga noNokwanda  Khuzwayo, uMlamuli Ningiza noLungelo Ndlovu.

Izikhathi zokubuka umdlalo iHow Long kusuka kuLwesibili kuya kuLwesihlanu kuzoba ihora lesi-7 kusihlwa. NgoMgqibelo ngelesibili nelesi-7 ntambama bese kuba ngelesibili ngamaSonto.

Inani lamathikithi alo mdlalo liqala ku-R100 kuya ku-R150.

Ingane ngayinye ezikoleni ezizobe zibekise izindawo inani le thikithi ngama-R30. Ngolwazi oluphelele kungashayelwa le nombolo: 031 3699460/07 noma kubhalelwe kusales@playhousecompany.com.

  • mkhizes@ingabadimedia.com
Scroll To Top