Now Reading
Kubophene izaqha kuMhlonishwa uGigaba
Dark Light

Kubophene izaqha kuMhlonishwa uGigaba

KUBUKEKA zilokhu zimkhungathile izinkinga uNgqongqoshe obhekelele uMnyango Wezasekhaya uMnu uMalusi Gigaba njengoba esephinde wangena kolunye ubishi olubandakanya umndeni wakwaGupta kanye nobuzwe bakuleli.

UGigaba usanda kubuyiselwa kulesi sikhundla nguMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi enza izinguquko zeKhabhinethi  emasontweni amabili edlule emuva kokuphathiswa uMnyango Wezezimali isikhathi esingaphansi konyaka.

Wayeqokwe kuwo  obenguMengameli uJacob Zuma esuka eMnyangweni Wezasekhaya nokuyisikhundla ayesiphathe kusukela ngonyaka wezi-2014 kuya ku-2017.

Kungakapheli ngisho amasonto amabili uGigaba ebuyiselwe kulesi sikhundla, ube esethula umbiko mayelana nodaba oluphathelene nobuzwe bomndeni wakwaGupta.

Udaba lobuzwe olumayelana nomndeni wakwaGupta seludonse isikhathi eside njengoba lwaqala ukuvela ngehlandla lokuqala lokuphatha uGigaba esenguNgqongqoshe eMnyangweni Wezasekhaya. Ngonyaka wezi-2015 kwavela incwadi eyayibhalwe nguye uMphathiswa uGigaba nalapho ayeqinisekisa khona ukunikeza uMnu u-Atul Gupta ubulungu bakuleli. Le ncwadi iqinisekisa ukwamukelwa kwesicelo esabe senziwe ngu-Atul Gupta nomndeni wakhe mhla zingama-22 kuNtulikazi ngowezi-2014.

Lo mndeni wabe ufake izicelo zobuzwe baseNingizimu Afrika ngonyaka wezi-2013. Isicelo sokuqala asiphumelelanga ngenxa yokuthi umndeni wahluleka ukuhlangabezana nazo zonke izimfuno ezidingekayo esicelweni. AbakwaGupta babe sebephikisana nalesi sinqumo nokuyilapho isicelo sabe sesiphasiswa uGigaba ngonyaka wezi-2014.

Ezinye zezinto ezaba nomthelela ekungaphumeleleni kwesicelo salo mndeni ngokusho koMnyango Wezasekhaya ukuthi lomndeni wawusahlale iminyaka engaphasi kwemihlanu eNingizimu Afrika.

Njengamanje umndeni wakwaGupta usekubhaceni njengoba ufunwa yizinhlaka zomthetho ngamacala ehlukahlukene.

NgoLwesibili esithangamini sabezindaba, uGigaba ehambisana noMqondisi Jikelele eMnyangweni Wezasekhaya uMnuz uMkuseli Apleni, umemezele ukuthi uMnu u-Ajay Gupta kanye no-Atul Gupta abanabo ubuzwe baseNingizimu Afrika.

UGigaba uthe ukuze lezi zelamani zikwazi ukuba yizakhamuzi zakuleli ngokugcwele, kuyomele zesule ubuzwe bazo base-India kuqala nokuyinto athi uMnu u-Ajay Gupta wanqaba ukuyenza.

NgoLwesithathu uMnyango Wezasekhaya ushaye ingwijikhwebu njengoba ukhiphe isitatimende esiphikisana nobekushiwo uGigaba. UMnyango udalule ukuthi uMnu u-Atul Gupta unabo ubuzwe bakuleli, nokuyinto eshayisanayo naleyo ebishiwo uGigaba.

See Also

Mayelana nodaba oluthinta ubuzwe balomndeni, uSekela Sihlalo wenhlangano ebhekelele izindaba zokhetho kuleli i-IEC uMnu Terry Tselane uphinde wakuqinisekisa ukuthi u-Atul Gupta ubhalisiwe ohlwini lwabantu abavumeleke ukuba bavote. UTselane uphinde wadalula ukuthi ngisho nangokhetho loHulumeni Basekhaya olwabe lungoNcwaba ngonyaka wezi-2016, u-Atul Gupta wavota esikoleni samabanga aphansi ngalapho ehlala khona eSaxonwold.

Lesi senzo sikaGigaba sicasule kakhulu amaqembu aphikisayo njengoba emsola ngokwenzelela mayelana nodaba oluthinta ubuzwe bamalungu omndeni wakwaGupta. I-EFF ithe: “UGigaba ungumuntu onamanga futhi.” IDA ikhiphe isitatimende lapho ithe izophakamisa ePhalamende ukuthi uGigaba avele phambi kwekomidi elibhekele ukuziphatha kwamalungu ePhalamende.

Phambilini uGigaba wenqaba ukuyovela phambi kwekomidi mayelana nalolu daba nalapho waveza khona ukuthi uxinwe ngeminye imisebenzi. Lokhu kwashiya imibuzo eminingi ngobudlelwano bakhe nomndeni wakwaGupta njengoba amaqembu aphikisayo ayemsola ngokuba yisicashalala salo mndeni.

Igama lakhe alizange futhi lisale oxhaxheni lwama-imeyili abandakanya lomndeni njengoba kwakuvela ukuthi bekunokuxhumana phakathi kwakhe (uGigaba) kanye namalungu omndeni wakwaGupta.

UGigaba bekulindeleke ukuba avele ePhalamende ngoLwesithathu ukuzophendula imibuzo kepha wabika ukuthi akaphathekile kahle empilweni.

Scroll To Top