Now Reading
Izintwala zivumbuka esikhunjeni somniniso
Dark Light

Izintwala zivumbuka esikhunjeni somniniso

 • Olwezancinza lusho khona ukuthi nelegqwele lophile kumfo kaRamamaphosa kulokho okubukeka kuseyisiqalo sokuningi okusazovela
 • Impelasonto eyedlule ibingelukhuni kuMhlonishwa uCyril Ramaphosa. Uma kuya ngamaphepha awethule enkantolo ngoMgqibelo ntambama nayilapho abezama khona ukuvimba iphephandaba iSunday Independent ukuba ishicilele udaba olungezancinza zakhe, ngalolu suku lo mholi wabe evikela isithunzi sakhe nesomndeni wakhe. NgokukaRamaphosa lokhu kwabe kuyitulo lalabo abangafuni aphathe uKhongolose. Emaphepheni akhe uthe ukushicilelwa kodaba ngosuku lwangeSonto nangezikhathi ezizayo kuyophazamisa impilo yakhe yangasese nesithunzi sakhe. Ngakolunye uhlangothi abashicileli beSunday Independent okuyi-Independent Media, bathe lolu daba akulona olwangasese kanti futhi nomphakathi ulangazelele ukulazi.

  Ngesikhathi uMehluleli uBashir Vally esichitha isicelo sakhe sokuba iphephandaba lingashicileli wabe eseshaya ungqimphothwe uRamaphosa wavuma ukuthi nembala kukhona isanciza aye naso nokho wathi sekwaphela. Okugqamile kulolu daba wukuthi uRamaphosa njengabo bonke abaholi bepolitiki, abezenkolo kanye nebhizinisi ababanjwa oqotshweni noma bembulwe izinqe wethukile nxa abezindaba bembuza ngalolu daba. Ekuthukeni kwakhe wenze izinto ezimbili; okokuqala uye enkantolo obekuyinto ebe wubuwula.

  Njengoba engummeli kanye nomunye wabantu ababesekhaleni lokubhalwa koMthethosisekelo wezwe bekumele azi ukuthi umgudu wenkantolo uzomenza abe yinhlekisa. Namuhla ngenxa yalesi senzo, uRamaphosa akasehlukile kunabanye abaholi abashishibeza abezindaba nxa benza umsebenzi wabo. Okwesibili akwenzile ukusebenzisa abezindaba ukuzama ukugqiba lolu daba. Bukhona ubufakazi bokuthi uMhleli weSunday Independent uMnu uSteve Motale ulinike isikhathi esanele iSekela Mengameli nohlulekile ukuphendula kunalokho wanika izimbangi zeSunday Independent, okuyiSunday Times udaba lwakhe njengoba eqome ukuyokhuluma nalo ngokukhethekile nayilapho evume ukuthi wayenesancinza esisodwa wangaphendula konke okunye okubuziwe.

  See Also

  Angakucacisi uRamaphosa ngalolu daba wukuthi yini le athi “ïyitulo”, ukuthi ube nezancinza noma ukuthi lokho obekuyimfihlo yakhe kuyiswe kwabezindaba. Okunye angakucacisi wukuthi yisiphi “isithunzi sakhe” akhuluma ngaso. Lokhu kuvamile kubantu abasuke beyise amaphephandaba enkantolo wukuthi bavame ukukhuluma ‘ngesithunzi’ okugcina singavelanga ukuthi basho ukuthini nokuthi ngubani osuke osehlisile, ngumbiko wephephandaba noma nguye ummangali ozehlise isithunzi ngesenzo sakhe.

  Okusobala wukuthi lesi kuseyisiqalo kulolu daba . Lokhu kuvela emaphepheni akhe uRamaphosa lapho ekhuluma ngesithunzi sakhe esizodicilekela phansi uma udaba lushicilelwa ngeSonto noma ngesikhathi esizayo. Kanti naye uMhleli uMotale akakufihlanga ukuthi okwamanje bazoveza lokhu abakuvezile kuthi okunye bakuveze ngamasonto alandelayo.

  Kulula ukubona ukuthi lokhu kuzomphoxa kanjani uRamaphosa kanye nomndeni wakhe. Okokuqala nje zolo lokhu bekuphuma izindaba ezicishe zifane ngoMhlonishwa uJeff Radebe abaganwe emzini owodwa noRamaphosa. Okwesibili uRamaphosa uthathwa njengomholi owehlukile kunoMengameli wezwe yena okudume ukuthi “ukhohlakele” kanti futhi “akanasimilo”. Ukuvela kwalezi zindaba kwenza befane nokuyinto uRamaphosa nabamesekayo abangayifuni. Okwesithathu, uRamaphosa unguSihlalo woMkhandlu Wengculaza kuleli nokumenza ahlale egqugquzela isimilo nokuziphatha kubantu nakozakwabo kuHulumeni. Noma ngabe luphetha kanjani lolu daba umlando ubukeka uzofakazela inkulumo yabeNguni ethi “zibhajwa kweziludlayo’ naye umfo kaRamaphosa akatholwanga endaweni angayejwayele, kanjalo nezintwala zivumbuke esikhunjeni sakhe.

  Scroll To Top