Now Reading
‘Konke sikwenza ngothando akukho xhaso esilutholayo’
Dark Light

‘Konke sikwenza ngothando akukho xhaso esilutholayo’

Kunabalandeli ebholeni likanobhutshuzwayo kuleli asebephenduke osaziwayo ngenxa yokungapheli ezinkundleni ezahlukahlukene uma kudlala abawalandelayo

IKaizer Chiefs, i-Orlando Pirates, iMamelodi Sundowns neBloemfontein Celtic banabalandeli abanedumela abahambela yonke imidlalo yala maqembu. Abanye balabalandeli bahambela nemidlalo yeqembu lesizwe iBafana Bafana.

UMasilo Machaka noSaddam Maake bangabalandeli bokuqina beChiefs, uJoyce “Mama Joy” Chauke, ongumlandeli wokuqina wePirates, uRobert “Mzekezeke” Nkosi, ongumlandeli wokuqina weSundowns noBotha Masilo, ongumlandeli wokuqina weCeltic sebezakhela udumo ngendlela abalandela ngayo amaqembu abo kuleli, nangendlela abanakwa ngayo ezinkundleni ngamakhamera ethelevishini.

INingizimu Afrika ngelinye lamazwe anenkinga akwesekweni kwemidlalo ngabalandeli, ikakhulukazi uma kungadlali amaqembu athathwa njengamakhulu. Lokhu kuholela ekutheni eminye imidlalo ibukwe idlanzana labalandeli. Ngokwejwayelekile abalandeli bakhokha imali ethize ukuze bangene ezinkundleni babukele umdlalo. Ngokubukela ukuthi kunabalandeli abanamakhadi amaqembu, kwabe sekuqhanyukwa nethikithi lesizini yonke, elikhokhelwa kanye, umlandeli abuke yonke imidlalo yeqembu lakhe isizini yonke. Kulindelekile ukuthi abalandeli bangayihambeli yonke imidlalo ngenxa yokusebenza nokuhambela imicimbi ethile. Nokuthi amaqembu ahambela izifundazwe ezahlukahlukene, abanye bathole kunzima ukuwalandela.

Nokho kulaba balandeli abangenhla esibabalile okwabo kuyaxaka ngoba babakhona kuyo yonke imidlalo yamaqembu abo, kunanoma yiluphi usuku esontweni. Eminye yemibuzo ebuzekayo ngalaba balandeli eyokuthi ngabe izindleko zokuhamba kwabo bazikhokhelwa ngubani, nokuthi emsebenzini babeka zizathu zini  lezi ezingenza umqashi ehleze ebadedela, ikakhulukazi maphakathi nesonto? Noma kunjalo okuhlalukayo ukuthi babhekana nezinselelo eziningi.

ElaboHlanga selike laba nengxoxo noMasilo Machaka weChiefs noMama Joy weziMnyama. Le ngxoxo phakathi kwalaba neBAYEDE yenzeke ngesikhathi laba bobabili behambele eminye yemidlalo eThekwini. Into eyayiphezulu eqhulwini eloHlanga elalifuna ukuyiqonda ukuthi ngabe laba balandeli bobabili bakwenza kanjani ukuthi imidlalo yonke, uma bengaphazanyiswanga ukugula noma isifo bayihambele yonke njengoba kudinga imali nje ukuhamba.

Okwacaca bha kule ngxoxo ukuthi laba balandeli bangamathe nolimi. Okwesibili okwavela ukuthi banempendulo eyodwa vo bobabili. Baveza ukuthi bayazikhokhela izindleko zokuhamba nokulala. UMachaka waveza nokuthi uze ame emigwaqeni engothela wayeka ezama usizo lokugitsheliswa ezimotweni eziya esifundazweni thizeni lapho ezakhe zisuke zizodlala khona. UMama Joy waveza ukuthi akukho nokuncane abakuthola emaqenjini abo, wathi konke abakwenzayo bakwenza ngothando qha. Bobabili bavumelana ukuthi uma kuyimidlalo yeBafana Bafana iSouth African Football Association (SAFA) iyabelekelela kwezokuthutha nezindleko zokulala nokunye. Nakuba lokhu kunzima ukukwamukela kwazise zimba eqolo izindleko zokuhambela imidlalo. Nokho emdlalweni ofanayo leli phephandaba laphinde lazithela kulaba balandeli besegunjini elithile enkundleni iMoses Mabhida benikezwa izikhulu zamaqembu okuya ngasethunjini. Lokhu kwaba umayihlonze walokho ababekade bekushilo ngokuxhaswa abakutholayo.

IBAYEDE muva nje iphinde yaba nengxoxo noMachaka oveze ukuthi kwesinye isikhathi balala ngaphansi kwamabhuloho noma bacele konogada ezinkundleni ezisuke zizosingatha umdlalo ukuba bafihle amakhanda.

“Angiphinde ngikucacise ukuthi konke siyazenzela njengabalandeli akukho lapho sithola khona usizo. Ngikhumbula komunye umdlalo owawuzoba sePolokwane iChiefs idlala neBlack Leopards okwakuwumdlalo weNedbank Cup, lapho mina nozakwethu salala enkundleni ngayizolo emva kokuthi sithole ukugitsheliswa sisuka eGoli. Sasikhathele siyimvithi silambile. Kodwa akusiphathanga kabi lokho ngoba ekugcineni salibuka ibhola, nakuba sagcina sidliwe ngamagoli amabili kwelilodwa. Okubalulekile ukuthi sinothando lwamaqembu ethu,” usho kanje.

See Also

UMama Joy utshele IBAYEDE ukuthi akazisoli nakancane ngokwehla enyuka izwe elandela eziMnyama kwazise “izithelo” ziyabonakala.

“Ngiqale ukwakha umuzi wami nezingane zami njengoba besihlala emijondolo. Ngenxa yokuthi angisebenzi ngehluleka ngiphakathi nendawo ukuqhubeka nawo. USenzo Meyiwa ongasekho obengunozinti weBucs wangelekelela ukuqedela leyo ndlu, kumanje ngiphila kahle nezingane zami. Kungakho ngithi nakuba izingqinamba zikhona, ngisazoqhubeka ngeseke eziMnyama,” usho kanje. Umlandeli wePhunya Sele Sele uBotha Masilo usanda kuhlabana ngendondo yePSL Chairman’s Award ngesikhathi kuklonyeliswa abenze kahle kuPremier Soccer League (PSL) kuphela isizini edlule. UBotha wahlabana ngale ndondo enikezelwa nguSihlalo wePSL u-Irvin Khoza nemali  engama-250 000 wamarandi.

“Ukuthola kwami indondo yokuhlonishwa nguSihlalo wePSL kungenxa yokusebenza kanzima. Ngike ngisuke eBloemfontein emdlalweni oqale ngehora lesithathu, okusho ukuthi uphela emva kancane kwehora lesihlanu,  ngilibangise eGoli komunye umdlalo. Ngake ngahambela umdlalo wamanqamu phakathi kwePirates neWits kwakuyiNedbank Cup eThekwini, lapho izulu laliyidliva ngendlela emangalisayo. Uthando lwalo mdlalo lwangenza ngangayizwa leyo mvula esabekayo.

Sengahlale ngiyinto yendlela, nezingane zami azilutholi uthando lukababa ekhaya ngoba angibikhona isikhathi esiningi. Okwemali-ke angikuphathi, ayibonwa ngiphila ngokucela kubadlali nasezikhulwini. Nokho le mali engiyitholile kuPSL yakhombisa umndeni ukuthi engisuke ngikuphumele uma ngibashiya kunomvuzo ekugcineni,” kuchaza uBotha ngesikhathi enqoba le ndondo.

Scroll To Top